Zegar pokazuje czas w jakim należy dokończyć proces rezerwacji.
Koszyk Wartość: 0.00    Liczba biletów: 0    

Rejestracja

DANE PODSTAWOWE

DANE UŻYTKOWNIKA

DANE ADRESOWE

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

DANE DO KORESPONDENCJI

Inny adres korespondencyjny

DANE KONTAKTOWE

ZGODY

*
*

Administratorem danych osobowych Klienta jest Suwalski Ośrodek Kultury (SOK), który zapewnia im należytą ochronę. Inspektorem ochrony danych osobowych w Suwalskim Ośrodku Kultury jest Dorota Skłodowska, adres e-mail:dorota.sklodowska@soksuwalki.eu.

Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, w jakich są zbierane. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia czy cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Ogólnej Klauzuli Informacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury.

* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia